אודות שלמה זיסרמן

שלמה יהושע דוד זיסרמן (שלויימה) נולד בתאריך 15.05.1927 בוארשה פולין, נפטר בתאריך 30.06.2017 בתל אביב ישראל: בן 80 היה במותו.

מסעו המופלא של שלויימה, החל מגטו וארשה (בית משפחתו היה ברחוב זמנהופה 39) ועד לעלייתו ארצה עבר דרך תחנות מצמררות: טרבלינקה, מיידנק, מחנה העבודה בודזין, ומכרות המלח בוויליצ'קי אם רק להזכיר מעט מהם.
כשהסתיימה המלחמה, ובעוד שהנותרים מנסים לעכל את השואה שעברה עליהם, מסעו לא נשלם: בכוחות, בתושיה, ובתחבולות שנראות כאילו לקוחות מסרטי מרגלים הוא הוביל מאות ניצולים יהודים מאירופה לארץ ישראל.

סיפורו של שלויימה הועלה על הכתב לראשונה רק ב-2010 במספר עותקים מצומצם, וללא הגהה או עריכה מספקת. בשנת 2017, הוציאו בני משפחתו את הספר במהדורה שנייה עם הגהה, תיקונים, והוספות במקומות הנדרשים. בד בבד, הספר הועלה לאינטרנט בשלמותו על מנת לאפשר לכל מי שמתעניינים בנושא השואה לקבל עדות נוספת.

נר נשמה לזכרון השואה
זכרון השואה - עדות ממקור ראשון.

למרות סיפור חייו, ואולי בגללו - נשאר שלויימה אדם פרגמטי, עליז ואופטימי עד יומו האחרון, ובמילותיו: עם ישראל חי.

יהי זכרו ברוך.